Tiết kiệm chi phí xây dựng với sàn không dầm vượt nhịp VRO

[Xây dựng Việt Thái] – Sàn không dầm vượt nhịp VRO có thể giúp cho chủ đầu tư tiết kiệm tới 20% chi phí đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công. Ngoài ra còn có thể tạo các không gian kiến trúc rộng vượt nhịp so với công nghệ xây dựng truyền […]

Xem thêm