Khánh thành điểm trường Lân Quan – Tân Long – Đồng Hỷ – Thái Nguyên.

Được sự tài trợ của Hiệp hội hữu nghị và giáo dục Châu Á (AEFA – Nhật Bản), đơn vị quản lý dự án là Trung tâm nghiên cứu và truyền thông vì sự phát triển bền vững (CSD – Hà Nội) điểm trường Lân Quan được đầu tư xây dựng kiên cố 03 phòng […]

Khánh thành điểm trường Bản Chấu – xã Sảng Mộc – huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Công trình nhà lớp học 03 phòng điểm trường Bản Chấu, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được xây dựng bởi sự chung tay của các tấm long thiện nguyện từ Bắc – đến Nam, đại diện là Hội Từ Thiện Phước Hạnh, Từ thiện Phật tâm Phú Hưng, Clb Xây trường […]

Khởi công xây dựng điểm trường Khuổi Chao, Định Hóa, Thái Nguyên.

Công trình: Nhà lớp học 05 phòng điểm trường Khuổi Chao, thuộc trường tiểu học Bảo Linh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nguồn vốn tài trợ: Tổ chức hữu nghị và phát triển giáo dục Châu Á – AEFA Nhật Bản Chủ đầu tư/Quản lý dự án: Trung tâm nghiên cứu và truyền thông […]

Trang 1 trên 212